Kontakt


TibTin spol. s r.o.

Balkánska 115/1243
851 10 Bratislava

+421 915 408 478
info@ohlalafleurs.sk

Odberné miesto:
Fialová 2
851 07 Bratislava

    Fakturačné údaje:

    TibTin spol. s r.o., Balkánska 115/1243, 851 10 Bratislava, Slovenská republika

    IČO: 36841803, DIČ: 2022459901, IČ DPH: SK2022459901

    Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 48188/B

    Orgán dozoru, ktorému podlieha činnosť predávajúceho: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava 27